گارگاه آموزش هوش تجاری

بوت کمپ مدیریت دانش تحولی – 1403

بوت  کمپ مدیریت دانش تحولی - 1403 بوت کمپ به فعالیت‌های گروهی در حوزه‌های مختلف آموزشی گفته می‌شود. اولین بار  ارتش آمریکا این عبارت را مورد استفاده قرار داد. در این دوره کمپ‌های آموزشی بسیار فشرده‌ای برگزار و بهترین نیروها در انتهای آن ب…
گارگاه آموزش هوش تجاری

دوره های آموزشی مرجع مدیریت دانش ایران

دوره های آموزشی پیش رو: استخراج دانش  معماری اطلاعات اشتراک گذاری دانش مدیریت دانش اجتماعی ابزارهای سازماندهی دانش کسب و استخراج دانش در سازمان راهبردنگاری و ارزیابی برنامه های مدیریت دانش مدیریت دانش نوآورانه س…
گارگاه آموزش هوش تجاری

دوره های آموزشی کوتاه مدت و کارگاهی مدیریت دانش

دوره های کوتاه مدت: دوره کوتاه مدت «کارشناس مسول مدیریت دانش» دوره کوتاه مدت «کارشناس مدیریت دانش» دوره کوتاه مدت «کارشناس مستندسازی دانش» دوره کوتاه مدت «مدیر دانش سازمان» دوره کوتاه مدت «تیم سازی و تیم داری در سازمان» دوره کوتاه مد…