تاثیر هوش مصنوعی در مدیریت دانش

نُه روشی که هوش مصنوعی مدیریت دانش را متحول می کند هوش مصنوعی مدیریت دانش (KM) را در سازمان ها به روش های پیشگامانه متحول می کند. در اینجا چگونه است: 1. ارتقای قدرت مدیریت شهودی دانش هوش مصنوعی مدیریت دانش بصری را با تنظیم محتوا، درک مقاصد…

ملاحظات مهم راه اندازی مدیریت دانش

مقدمه بیشتر سازمان ها علاقه من هستند که مدیریت دانش را در سازمان خودشان راه بیاندازند. هرکسی برای این کار دلیل خودش را دارد. مثلا: مدیریت دانش چیز خوبی است و من می توانم به آن افتخار کنم. الزام سازمانی دارم و طبق مصوبه دولت باید …

سامانه مدیریت دانش: مبانی

سامانه مدیریت دانش چیست؟ سامانه مدیریت دانش (KMS) ابزاری است که به سازمان شما کمک می کند تا مسائلی را که به دلیل از دست دادن یا فقدان دانش بوجود می آید کاهش دهد. آنها یک ابزار تجاری گسترده و موثر هستند که برای افزایش گردش دانش در سازمان شما طر…