ملاحظات مهم راه اندازی مدیریت دانش

مقدمه بیشتر سازمان ها علاقه من هستند که مدیریت دانش را در سازمان خودشان راه بیاندازند. هرکسی برای این کار دلیل خودش را دارد. مثلا: مدیریت دانش چیز خوبی است و من می توانم به آن افتخار کنم. الزام سازمانی دارم و طبق مصوبه دولت باید …

سامانه مدیریت دانش: مبانی

سامانه مدیریت دانش چیست؟ سامانه مدیریت دانش (KMS) ابزاری است که به سازمان شما کمک می کند تا مسائلی را که به دلیل از دست دادن یا فقدان دانش بوجود می آید کاهش دهد. آنها یک ابزار تجاری گسترده و موثر هستند که برای افزایش گردش دانش در سازمان شما طر…

اجزای سامانه مدیریت دانش

مقدمه در مورد اینکه چه کسی دانش را بدست می آورد و می داند چگونه آن را به خوبی مدیریت کند ، قدرت موفقیت را به دست می آورد ، هیچ بحثی وجود ندارد. بنابراین ، دانستن اجزای مدیریت دانش بهترین راه شما برای رسیدن به این هدف است. اجزای مدیریت دا…