ده کتاب خوب مدیریت دانش

ده کتاب خوب در حوزه مدیریت دانش: 1. The Wealth of Knowledge, Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Thomas A. Stewart 2. Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizati…

نقد و معرفی کتاب راهنمای مدیریت دانش

عنوان کتاب: راهنمای ساده مدیریت دانش نویسنده: ملیسی کلمونز رومیزن نقد کننده: ماریا آر شیرِی (دکتری) بررسی اجمالی کتاب رومیزن در 6 قسمت نوشته شده و به ترتیب منطقی دنباله بندی شده است. عنوان هر قسمت با استفاده از یک نام جذاب است که خ…

کتاب های تخصصی مدیریت دانش

  ردیف نام کتاب نویسنده / مولف / مترجم ۱ مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت ها دکتر محمد حسن زاده ۲ مدیریت دانش فرآیندها، ابزارها و تکنیک های استقرار دکتر بهرام جلوداری ممقانی ۳ راهنمای عملی استقرار مدیر…