مدیریت دانش تحولی: نسل جدید مدیریت دانش برای تسهیل‌گری تحول دیجیتال

,
مدیریت دانش تحولی: نسل جدید مدیریت دانش برای تسهیل‌گری تحول دیجیتال نویسنده محمد حسن زاده   استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  10.22091/STIM.2021.2041 چکیده هم‌زمان با توسعه شتابان دیجیتالی شدن در…

تکمیل نقشه ژنوم انسان و گشایشی بزرگ پیش روی مدیریت دانش

,
تکمیل نقشه ژنوم انسان و گشایشی بزرگ پیش روی مدیریت دانش نویسنده محمد حسن زاده   استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران چکیده سال 2022 در حالی …

عامل‌های هوشمند و تسهیلات مدیریت دانش: چت جی پی تی و بعد از آن

,
عامل‌های هوشمند و تسهیلات مدیریت دانش: چت جی پی تی و بعد از آن  10.22091/STIM.2023.2421 محمد حسن زاده استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس؛ رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران چکیده از اواخر …