بوت  کمپ مدیریت دانش تحولی – 1403

بوت کمپ به فعالیت‌های گروهی در حوزه‌های مختلف آموزشی گفته می‌شود. اولین بار  ارتش آمریکا این عبارت را مورد استفاده قرار داد. در این دوره کمپ‌های آموزشی بسیار فشرده‌ای برگزار و بهترین نیروها در انتهای آن به استخدام ارتش درآمدند.

امروزه بوت کمپ‌ها با هدف‌های مختلفی برگزار شده و یکی از مهم‌ترین آن‌ها بوت‌های آموزشی مخصوصا در حوزه IT هستند. بوت کمپ در این حوزه با کارکردهای مختلفی همراه است. دوره‌های آموزشی در زمینه‌های مختلف و به صورت فشرده و سرسخت برگزار می‌شود و پس از اتمام آن فرد آمادگی کامل برای ورود به دنیای حرفه‌ای را خواهد داشت.

معمولا کارفرمایان از میان افرادی که در این دوره‌ها مهارت کافی کسب کنند، برای همکاری دعوت می‌کنند. به همین دلیل بوت کمپ را می‌توان سرآغازی برای ورود به بازار کسی و کارهای مختلف معرفی کرد. بوت کمپ مدیریت دانش توسط دپارتمان آموزش شرکت مدیریت دانش پایستار برگزار می‌شود.

هدف اصلی این بوت کمپ بر آماده سازی مدیران دانش شرکت ها و سازمان ها برای ارتقای برنامه مدیریت دانش خود به مدیریت دانش تحولی است. دراین بوت کمپ پروفسور محمد حسن زاده، در کنار سایر متخصصان، برنامه انتقال به مدیریت دانش نسل چهار در شرکت و سازمان را تدریس خواهد کرد.

برای ثبت نام روی لینک کلیک کنید.

دوره های آموزشی پیش رو:

 • استخراج دانش
 •  معماری اطلاعات
 • اشتراک گذاری دانش
 • مدیریت دانش اجتماعی
 • ابزارهای سازماندهی دانش
 • کسب و استخراج دانش در سازمان
 • راهبردنگاری و ارزیابی برنامه های مدیریت دانش
 • مدیریت دانش نوآورانه
 • سازوکارهای جبران خدمت و پاداشدهی در مدیریت دانش
 • مدیریت تغییر و فرایندهای دانش مدار
 • بازنمایی و مصورسازی دانش
 • شبکه های اجتماعی دانش

برای ثبت نام و کسب آگاهی از تقویم دوره ها با ما تماس بگیرید

دوره های کوتاه مدت:

 1. دوره کوتاه مدت «کارشناس مسول مدیریت دانش»
 2. دوره کوتاه مدت «کارشناس مدیریت دانش»
 3. دوره کوتاه مدت «کارشناس مستندسازی دانش»
 4. دوره کوتاه مدت «مدیر دانش سازمان»
 5. دوره کوتاه مدت «تیم سازی و تیم داری در سازمان»
 6. دوره کوتاه مدت «انگیزش های سازمانی مخصوص مدیران ارشد»

دوره های کارگاهی:

 1. کارگاه آموزشی «آشنایی با مدیریت دانش»
 2. کارگاه آموزشی «مدیریت سامانه مدیریت دانش»
 3. کارگاه آموزشی «سازماندهی دانش»
 4. کارگاه آموزشی «اشاعه و ارزش آفرینی دانش»
 5. کارگاه آموزشی «ترسیم نقشه دانش سازمانی»
 6. کارگاه آموزشی «سیاستگذاری و رهبری مدیریت دانش»
 7. کارگاه آموزشی «ارزشگذاری و ارزشیابی مدیریت دانش در سازمان»