نوشته‌ها

شماره مصوبه:۱۱۳۸/۲۱۲

تاریخ تصویب: ۳۰/۰۶/۱۳۹۹

در راستای طراحی و اجرای مدیریت دانش در بخش بهداشت و درمان کشور و به منظور ایجاد چارچوبی استاندارد برای حمایت و پشتیبانی از اجرای صحیح فرآیندهای مدیریت دانش، نظام نامه مدیریت دانش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره نامه ۱۱۳۸/۲۱۲/د مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ از سوی معاون محترم توسعه مدیریت، منابع و برنامه­ریزی، جناب آقای دکتر سید کامل تقوی­نژاد، به کلیه واحد های ستاد وزارت، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور و سازمان های وابسته برای اجرا ابلاغ گردید.

در بخشی از این ابلاغیه و در خصوص اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمان امروزی آمده است:

سازمان‌های امروزی برای کسب موفقیت و ارتقای عملکرد خود، نیازمند روش‌های نوآورانه و ابتکار عمل هستند که این امر مستلزم توجه ویژه به دانش کارکنان به­ عنوان مهم‌ترین و راهبردی­ترین دارایی سازمان و سرمایه گذاری بر روی مدیریت آن است. مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان­ها کمک می­کند تا دانش، تجربیات و مهارت­های مهمی را که به عنوان حافظه­ی سازمانی محسوب می­شود را شناسایی، مستندسازی و در سطح سازمان منتشر نماید. استفاده از این فرآیند منجر به توسعه شبکه‌‌های دانشی، بهبود دسترسی به منابع دانشی، افزایش سرعت یادگیری و خلق دانش گردیده و سازمان را برای حل مسائل، برنامه­ریزی و تصمیم­گیری­های آتی توانمند می­سازد.

همچنین در بخش بعدی ابلاغیه به اهمیت اجرای نظام مدیریت دانش در بخش سلامت اشاره کرده و آمده است:

مدیریت دانش در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به نقش کلیدی آن در ارتقاء سلامت جامعه و نیاز به دسترسی سریع دست اندرکاران سلامت کشور به منابع معتبر و به­روز دانشی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. ضرورت این موضوع در شرایط کنونی که همه‌گیری جهانی ویروس کرونا یکی از بحرانی‌ترین شرایط را پیش روی نظام ارائه­ی خدمات سلامت کشور قرار داده است، بیش از پیش احساس می­شود. بدون تردید یادگیری ها، نوآوری‌ها و تجارب ارزشمندی که در گذر از بحران­ها به دست می­آید در صورت مدیریت و تبدیل آن به دانش آشکار، ذخیره ی ارزشمندی را در اختیار نظام سلامت کشور قرار خواهد داد.

این نظام نامه در ۸ ماده شامل اهداف، تعاریف، دامنه شمول، اصول و ارزش­ها ، راهبردها، مدل، مراحل استقرار مدیریت دانش و سازوکارهای تعاملی و انگیزشی و ۹ پیوست عملیاتی به عناوین زیر تنظیم شده است:

پیوست شماره ۱: مدل مدیریت دانش

پیوست شماره۲: دستورالعمل سنجش بلوغ مدیریت دانش

پیوست شماره ۳:عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی

پیوست شماره ۴: سند استراتژی مدیریت دانش

پیوست شماره ۵: شناسایی و تهیه درخت کلان حوزه­های دانشی

پیوست شماره ۶:عناصر تسهیلگر در مدل مدیریت دانش

پیوست شماره ۷ : ابزارها و تکنیکهای مدیریت دانش در حوزه فرایندهای دانشی

پیوست شماره ۸ : نرم افزار مدیریت دانش

پیوست شماره ۹: انگیزش و پاداش مدیریت دانش

متن کامل