مصاحبه با یک مدیر دانش: جنیفر باکاوایا

مصاحبه شونده: جنیفر باکاوایا مسولیت: مسول مدیریت دانش برنامه های سازمان ملل، اوگاندا مقدمه جنیفر باکایاوا مدیریت دانش/مسئول یادگیری USAID/اوگاندا RHITES-N ، Activity است که گروه Panagora پیمانکار فرعی URC برای آن است. او در ارتباطات ، مشارکت…

مصاحبه با یک مدیر دانش در صنعت: نیکلاس بیویک

مصاحبه با نیکلاس بیویک، مدیر ارتباط با مشتری شرکت ولو، سوئد مصاحبه کننده: ترِسه والو به طور مختصر درباره مرکز مراقبت از مشتری و نقش خود بگویید مرکز مراقبت از مشتری در ولوو کار سوئد مسئول پاسخگویی به تمام سوالات مشتریان خود ، مالکان خودر…

مصاحبه با یک پیشگام مدیریت دانش: کارل اریک اسوایبی

مصاحبه با کارل اریک سویبی، کسی که اولین بار، اهمیت دانش را مستندسازی کرد || مصاحبه توسط: Alistair Craven دکتر کارل اریک سویبی دکتر کارل اریک سوئیبی به عنوان یکی از بنیانگذاران مدیریت دانش شناخته می شود ، زیرا پیشگام بسیاری از مفاهیم اساسی…