نوشته‌ها

این روزها همه صاحب‌نظران، شهر هوشمند را به عنوان کلید دستیابی به جامعه هوشمند و توسعه پایدار قلمداد می‌کنند. انتقال تجربیات جهانی و تبادل درس‌آموخته‌ها می‌تواند حرکت به سوی ایجاد شهرهای هوشمند را تسهیل و تسریع کند. این کتفرانس با برنامه‌های جالب، با کیفیت با حضور اندیشمندان و دست اندرکاران داخلی و خارجی تلاش داشت تا فراهم‌آورنده بستر تعامل مناسب بین بازیگران شهر هوشمند، مدیران شهری، صنعتگران، اندیشمندان، و صاحب‌نظران و همچنین مجموعه‌های دانش‌بنیان برای تکمیل پازل شهر هوشمند در کشور باشد.

تاریخ کنفرانس: 12-10 تیرماه 1403

نوع کنفرانس: نمایشگاه و کنفرانس

محل برگزاری: مصلای تهران

محورها و موضوعات:

۱. اقتصاد هوشمند (رقابت‌پذیری):

 • روحیه نوآوری؛
 • کارآفرینی؛
 • نمانام و علامت تجاری؛
 • بهره‌وری و اثربخشی؛
 • انعطاف‌پذیری بازار کار؛
 • تمایل به فعالیت بین‌المللی؛
 • فراگیری مالی؛
 • تحول‌پذیری.
۲. مردم هوشمند (سرمایه انسانی و اجتماعی):

 • سطح مهارت و صلاحیت؛
 • میل به یادگیری مادام‌العمر؛
 • تکثرگرایی قومی و اجتماعی؛
 • انعطاف‌پذیری؛
 • خلاقیت؛
 • آموزش؛
 • جهانی‌سازی روشنگر؛
 • مشارکت در زندگی اجتماعی.
۳. حکمرانی هوشمند (مشارکت):

 • مشارکت در تصمیم‌گیری؛
 • خدمات عمومی و اجتماعی؛
 • دولت باز؛
 • حکمرانی شفاف؛
 • راهبردهای سیاسی.
۴. جابه‌جایی هوشمند (حمل و نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات):

 • دسترسی محلی؛
 • دسترسی کشوری و بین‌المللی؛
 • در دسترس بودن زیرساخت‌های فاوا؛
 • مدیریت هوشمند ترافیک؛
 • سیستم‌های حمل و نقل امن، خلاقانه و مقید به محیط زیست.
۵. محیط زیست هوشمند (منابع طبیعی):

 • خوشایند بودن شرایط طبیعیی
 • آلودگی؛
 • حفاظت از محیط زیست؛
 • انرژی‌های پاک؛
 • مدیریت پایدار منابع.
 ۶. زندگی هوشمند (کیفیت زندگی):

 • امکانات فرهنگی امکانات آموزشی؛
 • شرایط بهداشتی جاذبه‌های توریستی؛
 • امنیت شخصی انسجام اجتماعی؛
 • عدالت آموزشی؛
 • کیفیت اسکان.

 

7. تحول هوشمند (راهبردها و سیاست‌گذاری):
o راهبردهای کلان؛
o سیاست‌گذاری، اسناد، آئین‌نامه‌ها؛
o نقشه راه تحقق شهر هوشمند؛
o نوآوری و خلاقیت؛
o بازیگران و ذی‌نفعان؛
o شاخص‌ها و رتبه‌بندی شهرها؛
o سرمایه‌گذاری.

 

اشکال مشارکت:

 • تدوین مقاله علمی. این مقالات ذیل محورهای اعلام شده به‌صورت کتاب منتشر خواهد شد.
 • پیشنهاد سخنرانی برای پیش ‌نشست‌ها و روزهای نمایشگاه و کنفرانس
 • پیشنهاد میزگرد با حضور مسئولان
 • پیشنهاد کارگاه آموزشی
 • پیشنهاد رخداد علمی خاص

لینک به کنفرانس: 

https://smartcity.irandoc.ac.ir